Privacy en gegevensverwerking

Als u een offerte aanvraagt hebben we u naam, adres en eventueel e-mailadres nodig, om uw aanvraag uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Indien u niet akkoord gaat of niet meer antwoordt op de prijsaanvraag, worden uw gegevens verwijderd na 12 maanden in belang van de privacy. Bij een akkoord van prijsaanvraag hebben we u naam, adres en betaalgegevens nodig, om het benodigde factuur te maken en te bezorgen aan klant. De gegevens op het factuur worden alleen beroepsmatig verwerkt door het accountancykantoor. Diezelfde gegevens worden door wet verplicht, 7 jaar na factuur datum bewaard. Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de doeleinden van de verwerking.

Schildersbedrijf Wim Dehoef zal uw gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aanvraag. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht, om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. .